RECERCA I DESENVOLUPAMENT

El nostre cicle productiu està actualitzat amb les més modernes tecnologies de la indústria càrnia gràcies a la nova planta inaugurada el passat 2013. El nostre grup sempre ha cregut en la innovació i l'avanç industrial, estem molt satisfets amb la nova planta ja que donem resposta a requeriments específics dels nostres clients treballant conjuntament amb ells i avançant a una producció cada vegada més industrial i adaptada a les competències actuals.


A les nostres instal·lacions disposem de dues línies automàtiques d'especejament: una d'oví i una de boví, túnels de congelació i càmeres de manteniment de producte acabat. Tot el nostre cicle es caracteritza també per tenir una traçabilitat i un seguiment en tot moment i una garantia sanitària i qualitat completament garantida.