Condicions d'ús

Les empreses CÁRNICAS J COLOMER SAU, DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU and FRIGORIFICOS LES PRESES SAUen la seva condició de titular i responsable d'aquest espai web, en compliment amb l’establert en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

CÁRNICAS J COLOMER SAU, DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU and FRIGORIFICOS LES PRESES SAUestan domiciliades a: Ctra la Parcelaria 25, les Preses 17178. Inscrita al Registre Mercantil d'olot,  La societat està fiscalment indentificada amb el números CIF: A17092883, B17268236 y B17946880

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis que s'ofereixen, els usuaris poden dirigir-se a la següent direcció:

CÁRNICAS J COLOMER SAU 
DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU
FRIGORIFICOS LES PRESES SAU 

Ctra la Parcelaria 25
17178 Les Preses


Tel.: 0034 972 27 48 11
FAX: 0034 972 26 83 10

jcolomer@jcolomer.com

 

 

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAUté com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen. 

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAUCap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de L'EMPRESA.

CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAU de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAUsón marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per CÁRNICAS J COLOMER SAU , DESPIECES CÁRNICOS OLOT SAU Y FRIGORIFICOS LES PRESES SAUApareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.