EL NOSTRE GRUP

El nostre grup està format per la sinèrgia de tres empreses:

CARNICAS COLOMER SAU

 

Especialitzada en la carn de VACÚ congelada a nivell industrial sota la marca COLOMER.

DESPIECES CARNICOS OLOT SLU

 

Especialitzada en la carn d'OVí congelada a niveLl industrial sota la marca DCO.

FRIGORIFICS LES PRESES SLU

 

Especialitzada en el servei de refrigeració, congelació i emmagatzematge de mercaderies.

 

El nostre grup es el resultat de molts anys d'esforç i autodisciplina. Entre els nostres principis fundamentals ressaltem l'organitzacio dins tots els nostres processos productius i la fidelitat dels nostres clients. Sempre intentem adaptar al màxim el nostre producte a les demandes del mercat com als requeriments dels nostres compradors.

EXPERIÈNCIA I COMPROMÍS