FRIGORIFICS LES PRESES SLU


CONGELACIÓ RÀPIDA
 
 
ENMAGATZEMATGE PALETITZACIÓ GESTIÓ LOGISTICA
Servei d'ultracongelació -40ºC Dipòsit de mercaderies tant en refrigerat aixi com congelat Envasem i realitzem una traçabilitat a tot tipus de mercaderies Servei de càrrega, descarrega aixi com la gestió logistica de recollida i entrega.