FRIGORIFICS LES PRESES SLU

La nostra empresa FRIGORIFICS LES PRESES SLU ofereix els següents serveis a tercers:

- Congelació ràpida de tot t: disposem de tres tunels de congelació a -40ºC

- Maneteniment de congelació y enmagatzematge: dins el magatzem hi ha disponibilitat per 3000Tm

- Paletització: oferim el servei de realitzar PAL juntament amb la creació d'una traçabiliitat logistica per tot tipus de mercaderia

- Carga i Descarga de mercaderies a totes les unitats logistiques que vinguin al nostre recinte.