SOBRE NOSALTRES

MISSIÓ

Proporcionar als nostres clients arreu del món carn de vacú , caprí i ovi a nivell industrial de la forma més saludable, natural y sabrosa possible utilitzans sempre el despecejament d'última tecnologia i sota les certificacions de qualitat més estrictes del mercat.

 

VISIÓ

Ser l'empresa líder en el camp de les carns congelades de vacú, caprí i oví dinsEuropa adaptant el nostre cicle productiu a les necessitats del mercat mitjançant el desenvolupament de noves oportunitats i canals de venta.

 

VALORS:

. Experiència: els més de 30 anys d'experiència de l'empresa en el món càrnic han permès transmetre el coneixement i la tradició dels processos productius a cada àrea dels nostres processos. 

Trabajo en equipo: la colaboració entre els diferents departaments de l'empresa es clau per garantitzar una funcionalitat eficient en el conjunt de l'empresa.

Fidelitat: els nostres clients han de conèixer la nostra marca i els nostres productes de manera que s'adabtin al màxim a les seves necessitats per tal de beneficiar ambdues parts a llarg plaç 

. Seguretat alimenticia: garantitzar la salubritat i traçabilitat dels béns que oferim als nostres clients amb la màxima transpariència i seguiment 

. Expansió: posicionar els nostres productes internacionalment a nous mercats estrangers

. Diversificació: Adaptar-nos continuament als canvis del mercat i als seus requeriments invertint en noves tecnologies, vies de comunicació i processos productius per tal de ser més competitius.