• PRODUCTES

VACÚ & OVÍ

Els nostres productes son el resultat de l'experiència i el coneixement acumulat en els darrers 30 anys, gràcies a aquesta experiència acumulada podem prepara tot tipus de peces innovant acord amb la demanda i garantint sempre tan la qualitat com la seguretat alimentaria en tot el procés productiu.

Tot i treballar amb productes tan genèrics com poden ser la carn de vacum i d'oví intentem cada vega aproparnos més als nostres clients adaptant les nostres tècniques a les seves preferències i treballant conjuntament per establir una relació beneficiosa reciprocament a llarg plaç.


Els nostres productes es caracteritzen per ser productes excel·lents per al reprocessament doncs son d'una qulitat molt MAGRA sempre parlem de prodcutes CONGELATS  i d'unitats de venta mínima d'un Palet.  Sota demanda també cal remarcar que oferir carn amb qualitat HALAL  certificada per l'Institut Islamic de Córdoba.