CAP DE MORT DE VACÚ

Peça de la cuixa procedent del quart posterior sense nervis o grassa.