CONTRATAPA DE VACÚ

Peça de la cuixa procedent del crostó del quart posterior  sense nervis o grassa