RODÓ DE PALETILLA

Carn del quart devanter sense grassa, nervis o ossos.