FILETS ENVASATS AL VUIT

Peça tendre del quart posterior de l'ovella sense ós, nervis ni tendons amb un 100% de magre visual. Produim aquest article envasat interfoliat o bé al vuit amb safatas.