DESPIECES CARNICOS OLOT SLU

La història de DESPIECES CARNICOS OLOT S.L.U. remonta als anys 90. Gràcies a l'impuls del negoci de carn de vacú  en els darrers deu anys vam decidir ampliar el nostre grup offerint carn de vacú sota la nova marca DCO.

Gracias a la posició internacional ja existent, DCO es va centrar des dels seus inicis en el mercat extranger com a principal destí pels seus productes.

L'empresa ofereix tots els talls tant amb ós com sense ós a escala industrial envasats acord preferència.