COPA MEATS SL

COPA MEATS SL es una empresa jove i recent, amb menys de deu anys,  apareguda a arrel d'una demanda de mercat. Després de més de 30 anys al negoci carni, novament, tornem a ampliar la nostra oferta aquesta vegada oferint carn de caprí i sota la nostra nova marca COPA MEATS

Seguint el mateix sistema de negoci que les altres empreses càrnies, l'empresa es centra en la producció de peces de cabrum amb ós i sense en quantitats industrials.