MACHINERY ROOM

Sala de màquines de darrera generació, amb controls i registres de temperatures, per buscar historials i anomalies en els canvis de temperatura.