CUIXA AMB MALLA

Peça procedent del quart darrer sense ós, nervis ni abscessos. Peça molt utilitzada per la restauració.