BISTECS IQF

Filetejats de boví IQF envasats segons preferència